Viquipèdia i les dones

Entre el 85% i el 90% dels editors de la Viquipèdia són homes. Quan diversos editors contribueixen a un tema o un conjunt de temes, poden sorgir biaixos sistèmics, a causa de la naturalesa demogràfica d’aquests editors. L’editor mitjà de la Viquipèdia és un home blanc amb estudis. En efecte, són homes blancs amb estudis […]

Enviar correu massiu personalitzat amb Thunderbird

1. Descarregar Thunderbird: https://www.mozilla.org/ca/thunderbird/ 2. Instal·lar el complement “Mail Merge”: https://addons.mozilla.org/ca/thunderbird/addon/mail-merge/ Aquest complement (extensió, add-on, plugin…) ens permetrà redactar correus utilitzant paràmetres genèrics que seran personalitzats a l’enviar. 3. Importar contactes des d’un full de calcul a Thunderbird: Hi ha molts tutorials sobre aquest pas, per exemple aquest. És important tenir presents les columnes de […]

Ampliar espai a DropBox – Mètode 2

ENTENDRE Introducció sobre el DropBox a l’entrada anterior. PASSOS 0. Necessitem varis ordinadors públics. 1. Fem log-in al nostre compte de dropbox.com, accedim a http://www.dropbox.com/referrals. 1.1 A la part inferior trobarem un enllaç que ens permetrà convidar automàticament a tot aquell que hi faci clic. Per exemple: http://db.tt/1234abcd. 2. Accedim a aquest enllaç des dels diferents […]

Ampliar espai a DropBox – Mètode 1

ENTENDRE Hi ha vàries maneres d’ampliar espai a DropBox: convidant amics, configurant l’opció de pujada automàtica de fotos del mòbil, registrant-se com a estudiant universitari, etc. En aquesta entrada ens centrarem en la primera manera: convidant amics; però sense haver de convidar a cap amic. PASSOS 0. Cal disposar d’ordinadors públics: universitat, institut, biblioteca, etc. […]

Descarregar pel·lícules per Torrent

ENTENDRE a) El procés de descàrrega de torrent funciona per mitjà de l’anomenat p2p (peer-2-peer). Més info a l’article a la Viquipèdia. Això significa que una pel·lícula no es descarregarà per molt que la tinguem en procés de descàrrega, si ningú l’està compartint (seeding o uploading). És a dir, que un arxiu se’ns baixarà més […]

Install OpenCV 3.0 on Visual Studio (C++)

Links: Get opencv3: … Get opencv3-non free features, aka opencv_contrib: https://github.com/itseez/opencv_contrib Tutorial on installing opencv3 via CMake: https://putuyuwono.wordpress.com/2015/04/23/building-and-installing-opencv-3-0-on-windows-7-64-bit Directories: Path: C:\opencv3\build\install\x64\vc12\bin Include directories: C:\opencv3\build\install\include\opencv2 C:\opencv3\build\install\include\opencv C:\opencv3\build\install\include\ Include additional libraries: C:\opencv3\build\install\x64\vc12\lib Include all debug libraries: opencv_aruco300d.lib opencv_bgsegm300d.lib opencv_bioinspired300d.lib opencv_calib3d300d.lib opencv_ccalib300d.lib opencv_core300d.lib opencv_datasets300d.lib opencv_dpm300d.lib opencv_face300d.lib opencv_features2d300d.lib opencv_flann300d.lib opencv_hal300d.lib opencv_highgui300d.lib opencv_imgcodecs300d.lib opencv_imgproc300d.lib opencv_line_descriptor300d.lib opencv_ml300d.lib opencv_objdetect300d.lib opencv_optflow300d.lib opencv_photo300d.lib opencv_reg300d.lib opencv_rgbd300d.lib opencv_saliency300d.lib […]

Install OpenCV 2.4.11 on Visual Studio (C++)

[batches from http://opencv-srf.blogspot.jp/] DOWNLOAD: Visual Studio: https://www.visualstudio.com/ (I used VS Express 2013) OpenCV package: http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-win/ (I used opencv 2.4.11) Unzip opencv directly into C:\. Example: C:/opencv2411/… CONFIGURE PATHS My Computer > See operating system (x32/86 or x64) My Computer > System Settings (toolbar) > Advanced System Settings > Environment Variables > System variables Select PATH and click Edit… Add at […]

Install Eclipse IDE (with Python) on Windows Vista

HOW TO SPEND ONE DAY INSTALLING EVERYTHING FOR ECLIPSE/PYTHON/PYDEV 1. Install Java if not already installed <http://java.com/en/&gt; 2. Install Python (2.7 in my case) <https://www.python.org/download/releases/2.7/&gt; 3. Install Eclipse * In my case, I downloaded Eclipse IDE for Java Developers, which is eclipse-java-luna-SR2-win32-x86_64.zip <http://www.eclipse.org/downloads/&gt; 4. Within Eclipse, add PyDev 1) Go to Help >> Install New […]