thunderbird_logo-wordmark_rgb-300dpi

1. Descarregar Thunderbird:

https://www.mozilla.org/ca/thunderbird/

2. Instal·lar el complement “Mail Merge”:

https://addons.mozilla.org/ca/thunderbird/addon/mail-merge/

Aquest complement (extensió, add-on, plugin…) ens permetrà redactar correus utilitzant paràmetres genèrics que seran personalitzats a l’enviar.

3. Importar contactes des d’un full de calcul a Thunderbird:
Hi ha molts tutorials sobre aquest pas, per exemple aquest. És important tenir presents les columnes de Nom, Cognoms, Correu electrònic i, en el cas que ens ocupa, el Curs. Si en els correus personalitzats tenim planejat usar una altra variable (Institut, Població, etc) també l’haurem d’afegir com a columna en l’excel.

Quan importen els contactes a Thunderbird, veurem que no hi ha una opció de “Curs” en els paràmetres de contactes en Thunderbird. Per tant, haurem de connectar Curs amb una variable qualsevol que estigui buida. Personalment faig servir “Departament”.

4. Redactar correu personalitzat de forma genèrica

Seleccionem tots els contactes a qui volem enviar el correu i fem clic a Escriure (Write). En el títol i el cos del missatge subtituïrem qualsevol paraula a personalitzar per un element genèric. Per exemple:

Títol del correu: Comença el curs {{Department}}

Text del correu: Hola {{FirstName}}, et dono la benvinguda al curs {{Department}}. (…)

La llista completa de paràmetres genèrics (mail merge fields) es troba a la pàgina del complement de Thunderbird que hem instal·lat en el pas 2.

5. Enviar correus

Un cop tenim el correu redactat utilitzant els paràmetres genèrics farem clic a Arxiu (File) > Combinació de correu (Mail merge). Podrem seleccionar unes quantes opcions autoexplanatòries, i només caldrà fer clic a enviar per què s’enviïn tots els correus de forma individual i personalitzada. És important seleccionar la llibreta de contactes en el segon bloc de la finestra. Si no, no es generaran els elements personalitzats.

Un cop enviats, podem comprovar a la safata de sortida que els correus s’han creat de forma personalitzada correctament.

* Nota: Si escrivim un correu que conté elements genèrics com {{FirstName}} i intentem enviar el correu directament, Thunderbird ens avisarà de que el correu conté paràmetres genèrics i ens suggerirà enviar una combinació de correu.